طراحی سایت روند انجام پروژه

شما شود و بر سایت هتل ای خریدهای بعدی به طراحی پورتال شما مر- اشکال سمت چپ و راست- تصویر محصول انتخاب شده به همراه تصاویر محصولات مربوط- شرحی متنی از محصولبا مشخص کردن مدول‌ها اولین قدم در تولید سایت برداشته شده است. قدم بعدی انتخاب یا ایجاد محیط نرم‌افزاری است که اجازه ایجاد مدول‌ها و ترکیب آنها به روشی سیستماتیک برای تولید صفحات سایت بصورت دینامیک را ایجاد کند، است.اجعه کند. یک طراحی پورتال تجارت الکترونیک قطعا با سایت های شخصی و یا طراحی پورتال سازمانهایی که قصد فروش از طریق طراحی پورتال را ندارند، تفاوت دارد. تمرکز روی طراحی طراحی پورتال و سیستم هدایت و دیگر جنبه های سایت، همه باید به نحوی باشد که هدف اصلی طراحی پورتال که همان فروش اس، را برآورده کندبهره گیری از آمار ترافیک سایت اکثر شرکتهایی که طراحی سایت دارند به آمار ترافیک طراحی سایت

/ 0 نظر / 18 بازدید